CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

Tỷ lệ hàng trả về: ≤0.7% / năm

Tỷ lệ hàng lỗi:

  • Phòng kinh doanh, Kế hoạch, Kho TP, Kho NL, Kho BTP, Tỷ lệ nguyên liệu, Bộ phận Trộn hạt:  0% / năm

  • Bộ phận Thổi: ≤0.15% / tháng

  • Bộ phận Cắt dán: ≤0.1% / tháng

  • Bộ phận In: Máy in số 1, số 2, số 4: <12kg / tháng / máy

Tỷ lệ DC:

  • Bộ phận Thổi: ≤4% / tháng

  • Bộ phận Cắt dán: ≤1.15% / tháng

  • Bộ phận In: Máy số 1, số 4: ≤0.4% / tháng/ máy; Máy in số 2: ≤1% / tháng

 

Khiếu nại khách hàng: ≤8 lần/ tháng

2021-04-06_23-50-48.png

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Hài lòng khách hàng

Đào tạo thường xuyên

Cải tiến liên tục

2021-04-26_15-50-10.png