Màng PE khổ rộng được ứng dụng phổ biến trong xây dựng, được lót trước khi đổ bê tông, dùng để chống thấm các công trình xây dựng, dùng che mưa che nắng, bao phủ vật liệu xây dựng.

MÀNG PE KHỔ RỘNG DÀNH CHO XÂY DỰNG