Màng nhà kính PE tạo nên môi trường có nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng ổn định theo các loại cây, nên có thể trồng quanh năm. Các loại hoa, rau, quả trồng trong nhà nilon công nghệ cao cho năng suất, chất lượng cao hơn và mẫu mã hàng hoá đẹp mặt hơn.

MÀNG NHÀ KÍNH

  • Lợi ích của màng phủ nhà kính cho nhà nông như sau: Màng nhà kính PE tạo nên môi trường có nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng ổn định theo các loại cây, nên có thể trồng quanh năm. Các loại hoa, rau, quả trồng trong nhà nilon công nghệ cao cho năng suất, chất lượng cao hơn và mẫu mã hàng hoá đẹp mặt hơn. Giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật vì ít bị côn trùng, sâu bệnh xâm nhập phá hoại. Tặng vụ, tăng năng suất cây trồng và hiệu quả thụ phấn"