Hiện nay, màng bọc (hoặc túi bao) trái cây được sử dụng nhiều trong nông nghiệp để ngăn chặn hiệu quả sự tấn công của côn trùng (sâu đục trái, bướm, bọ xít,…) tấn công vào vỏ trái cây, đồng thời còn cản trở sự lây lan của nấm bệnh, giúp trái thu hoạch đẹp, bắt mắt và chất lượng chín đảm bảo trong khi vẫn đảm bảo tác dụng tạo sự thông thoáng trao đổi chất giữa trái với môi trường.

MÀNG LDPE CHE BỌC CÂY HOA QUẢ