Màng dính bảo vệ bề mặt sản phẩm được ứng dụng cho các tấm pano, bề mặt kim loại, kính, nhựa, các sản phẩm nhôm tĩnh điện, ionx …

MÀNG BẢO VỆ BỀ MẶT TÔN