Màng keo bảo vệ bề mặt được sản xuất từ màng PE và một số loại màng Polymer đặc biệt khác ( PET, Polyurethane...) có tráng keo đem lại sự bảo vệ tối đa cho bề mặt sản phẩm đã hoàn thiện hoặc đang trong quá trình gia công, vận chuyển, lưu kho. tránh khỏi các tác động bên ngoài chống trầy xướt, bụi bẩn, hóa chất hay các tác động của hơi nước, bức xạ nhiệt, mặt trời ...

MÀNG BẢO VỆ BỀ MẶT ĐIỆN THOẠI

  • Màng keo bảo vệ bề mặt được sản xuất từ màng PE và một số loại màng Polymer đặc biệt khác ( PET, Polyurethane...) có tráng keo đem lại sự bảo vệ tối đa cho bề mặt sản phẩm đã hoàn thiện hoặc đang trong quá trình gia công, vận chuyển, lưu kho. tránh khỏi các tác động bên ngoài chống trầy xướt, bụi bẩn, hóa chất hay các tác động của hơi nước, bức xạ nhiệt, mặt trời ...