Với những yêu cầu về chất lượng cũng như thẩm mỹ của những sản phẩm ngành may mặc thì bao bì nhựa giữ một vai trò rất quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị sản phẩm

BAO BÌ NGÀNH MAY

  • Ưu điểm: - Bao bì nhựa giúp quá trìn